Moja zóna

Gymnázium Janka Kráľa, Ul. SNP 3, Zlaté Moravce

Ul. SNP 3, 953 42 Zlaté Moravce
00160482
2021037733
Nemá
25-49 zamestnancov
25.02.1986
Stred.všeob.školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
47,5 tis. €
58,6 %
2020/2019