Moja zóna

Gymnázium Andreja Sládkoviča

Komenského 18, 974 01 Banská Bystrica
00160521
2021108639
Nemá
50-99 zamestnancov
25.02.1986
Stred.všeob.školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
845 tis. €
-57,6 %
2020/2019