Moja zóna

Gymnázium Andreja Kmeťa

Kolpašská 9, 969 17 Banská Štiavnica
00160539
2021117450
Nemá
25-49 zamestnancov
25.02.1986
Stred.všeob.školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
224 tis. €
86,2 %
2020/2019