Moja zóna

Gymnázium

Štefánikova 4, 014 44 Bytča
00160555
2020626333
Nemá
25-49 zamestnancov
25.02.1986
Stred.všeob.školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
29,9 tis. €
-43,4 %
2019/2018