Moja zóna

Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava

Hviezdoslavovo nám. 18, 026 01 Dolný Kubín
00160571
2020565162
Nemá
50-99 zamestnancov
25.02.1986
Stred.všeob.školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
32,5 tis. €