Moja zóna

Gymnázium - Gimnázium

Námestie padlých hrdinov 2, 986 15 Fiľakovo
00160580
2021114909
Nemá
25-49 zamestnancov
25.02.1986
Stred.všeob.školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
218 tis. €
53,9 %
2020/2019