Moja zóna

Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom

Školská 2, 018 41 Dubnica nad Váhom
00160628
2021339001
Nemá
25-49 zamestnancov
24.07.1996
Stred.všeob.školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
201 tis. €
32,1 %
2020/2019