Moja zóna

Získajte informácie o obchodných partneroch vašich dodávateľov alebo odberateľov.

Nespoliehajte sa len na ich vlastné prezentácie ale analyzujte vďaka nezávislému zdroju informácií s TRANSPAREX® PROFESSIONAL.

Získajte prehľad o vašich dodávateľov z pohľadu ich vlastných obchodných partnerov. Komu a za akých okolností dodávali svoje tovary, služby alebo práce. Analýza dodávateľov len na základe finančných ukazovateľov je dávno prekonaná. Nezisťujte len akú má váš partner finančnú kondíciu, ale kým v skutočnosti je.


    Čo získate s TRANSPAREX® PROFESSIONAL?
  • zoznam identifikovaných obchodných partnerov
  • zoznam odberateľov
  • zoznam dodávateľov
  • preverenie obchodného partnera podľa jeho vlastných obchodných vzťahov


Názov partnera
Typ
Dátum priradenia
IUVENTA - Slovenský inštitút mládežeOdberateľ28.10.2019
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodinyOdberateľ20.03.2019
Univerzita Mateja Bela v Banskej BystriciOdberateľ18.01.2019
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typeseOdberateľ20.09.2017
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typeseDodávateľ13.04.2016
Lorem Ipsum is simply Dodávateľ19.10.2015
Lorem Ipsum is siOdberateľ15.01.2014
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printingOdberateľ24.06.2013
Lorem Ipsum is simply dummy tOdberateľ18.09.2012
Lorem Ipsum is simply dummy tDodávateľ02.04.2012