Moja zóna

Gymnázium Andreja Sládkoviča

M.R.Štefánika 8, 963 01 Krupina
00160644
2021152298
Nemá
20-24 zamestnancov
25.02.1986
Stred.všeob.školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
17,5 tis. €