Moja zóna

Gymnázium

Hradná 23, 033 01 Liptovský Hrádok
00160661
2021448880
Nemá
20-24 zamestnancov
25.02.1986
Stred.všeob.školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
219 tis. €
-67,8 %
2020/2019