Moja zóna

Gymnázium Michala Miloslava Hodžu

M. M. Hodžu 9, 031 36 Liptovský Mikuláš
00160679
2021514880
Nemá
50-99 zamestnancov
25.02.1986
Stred.všeob.školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
1,92 tis. €
193 tis. €