Moja zóna

Gymnázium Boženy Slančíkovej - Timravy

Haličská cesta 9, 984 03 Lučenec
00160687
2021627256
Nemá
25-49 zamestnancov
25.02.1986
Stred.všeob.školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
329 tis. €
183,1 %
2020/2019