Moja zóna

Gymnázium Františka Švantnera

Bernolákova 9, 968 01 Nová Baňa
00160725
2021124380
Nemá
10-19 zamestnancov
25.02.1986
Stred.všeob.školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
375 tis. €
3 930,9 %
2020/2019