Moja zóna

Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza

Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza
00160750
Nemá
50-99 zamestnancov
24.07.1996
Stred.všeob.školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
705 tis. €
192,2 %
2020/2019