Moja zóna

Gymnázium Ul. 1. mája 905, Púchov

Ul. 1. mája, 020 15 Púchov
00160768
2020993161
Nemá
25-49 zamestnancov
24.07.1996
Stred.všeob.školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
793 tis. €
-58,7 %
2020/2019