Moja zóna

Gymnázium Ivana Kraska - Ivan Krasko Gimnázium

P.Hostinského 3, 979 01 Rimavská Sobota
00160784
2021609744
Nemá
25-49 zamestnancov
25.02.1986
Stred.všeob.školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
102 tis. €
7,9 %
2020/2019