Moja zóna

Gymnázium Martina Hattalu

Železničiarov 278, 028 01 Trstená
00160822
2020571531
Nemá
50-99 zamestnancov
25.02.1986
Stred.všeob.školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
61,3 tis. €