Moja zóna

Gymnázium Milana Rúfusa

J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom
00160881
2021618412
Nemá
50-99 zamestnancov
25.02.1986
Stred.všeob.školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
516 tis. €
40,5 %
2020/2019