Moja zóna

Gymnázium Leonarda Stöckela

Jiráskova 12, 085 70 Bardejov
00160911
2020633043
Nemá
50-99 zamestnancov
25.02.1986
Stred.všeob.školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
774 tis. €
453,9 %
2020/2019