Moja zóna

Gymnázium, SNP 1, Gelnica

SNP 1, 056 01 Gelnica
00160938
2021259339
Nemá
20-24 zamestnancov
25.02.1986
Stred.všeob.školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
55,6 tis. €