Moja zóna

Gymnázium arm. gen. L. Svobodu

Komenského 4, 066 01 Humenné
00160954
2021216604
Nemá
50-99 zamestnancov
25.02.1986
Stred.všeob.školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
431 tis. €
-68,9 %
2020/2019