Moja zóna

Gymnázium M. R. Štefánika

Nám. L. Novomeského 4, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto
00160971
2020762359
Nemá
50-99 zamestnancov
25.02.1986
Stred.všeob.školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
193 tis. €
-17,7 %
2020/2019