Moja zóna

Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec

Horešská 18, 077 01 Kráľovský Chlmec
00161012
2020728314
Nemá
50-99 zamestnancov
25.02.1986
Stred.všeob.školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
178 tis. €