Moja zóna

Gymnázium J. Francisciho-Rimavského

Kláštorská 37, 054 67 Levoča
00161039
2020727533
Nemá
25-49 zamestnancov
25.02.1986
Stred.všeob.školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
128 tis. €
486 %
2020/2019