Moja zóna

Gymnázium

Kukučínova 1, 058 39 Poprad
00161098
2020656935
Nemá
50-99 zamestnancov
25.02.1986
Stred.všeob.školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
211 tis. €
148,1 %
2020/2019