Moja zóna

Gymnázium Jána Adama Raymana

Mudroňova 20, 080 01 Prešov
00161101
2020544977
Nemá
50-99 zamestnancov
25.02.1986
Stred.všeob.školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
786 tis. €
-40,8 %
2020/2019