Moja zóna

Gymnázium Martina Kukučína

Clementisova 21, 050 01 Revúca
00161136
2020724585
Nemá
25-49 zamestnancov
25.02.1986
Stred.všeob.školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
313 tis. €
-99,5 %
2020/2019