Moja zóna

Gymnázium

Kpt. Nálepku 6, 073 01 Sobrance
00161187
2020740623
Nemá
25-49 zamestnancov
25.02.1986
Stred.všeob.školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
280 tis. €
64,8 %
2020/2019