Moja zóna

Gymnázium

Školská 7, 052 01 Spišská Nová Ves
00161195
2020718656
Nemá
50-99 zamestnancov
25.02.1986
Stred.všeob.školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
26,7 tis. €
17,5 %
2020/2019