Moja zóna

Gymnázium duklianskych hrdinov

Komenského 16, 089 01 Svidník
00161233
2020790805
Nemá
20-24 zamestnancov
25.02.1986
Stred.všeob.školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
27,8 tis. €