Moja zóna

Gymnázium, Komenského 32, Trebišov

Komenského 32, 075 01 Trebišov
00161241
2020749863
Nemá
25-49 zamestnancov
25.02.1986
Stred.všeob.školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
433 tis. €
-30,4 %
2020/2019