Moja zóna

Stredná priemyselná škola stavebná, Cabajská 4, Nitra

Cabajská 4, 950 50 Nitra
00161373
2021062516
Nemá
50-99 zamestnancov
25.02.1986
Stredné odborné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
130 tis. €
234 %
2020/2019