Moja zóna

Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
00161471
2021115547
SK2021115547
50-99 zamestnancov
25.02.1986
Stredné odborné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
442 tis. €
25,7 %
2016/2015
2,49 mil. €
96,6 %
2020/2019