Moja zóna

Stredná priemyselná škola , Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom

Obrancov mieru 1, 018 41 Dubnica nad Váhom
00161586
2020610801
Nemá
50-99 zamestnancov
25.02.1986
Stredné odborné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,41 mil. €
-1,9 %
2020/2019