Moja zóna

Stredná priemyselná škola, Ul. slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica

Ul. slovenských partizánov 52, 017 01 Považská Bystrica
00161594
2020712298
Nemá
25-49 zamestnancov
25.02.1986
Stredné odborné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
208 tis. €
10,5 %
2020/2019