Moja zóna

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA

Jesenského 903, 980 61 Tisovec
00161632
2021292834
SK2021292834
25-49 zamestnancov
25.02.1986
Stredné odborné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
87,9 tis. €
140,8 %
2020/2019