Moja zóna

Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho

Akademická, 969 15 Banská Štiavnica
00161667
2021117461
Nemá
25-49 zamestnancov
25.02.1986
Stredné odborné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
432 tis. €
7 %
2020/2019