Moja zóna

Stredná priemyselná škola stavebná

Veľká okružná 25, 010 01 Žilina
00161691
2021429267
Nemá
50-99 zamestnancov
25.02.1986
Ost.stred.tech,odb.škol.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
288 tis. €
1 381,6 %
2020/2019