Moja zóna

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice

Komenského 44, 040 01 Košice - mestská časť Sever
00161756
2020762414
Nemá
100-149 zamestnancov
25.02.1986
Stredné odborné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,39 mil. €
48 %
2020/2019