Moja zóna

Stredná priemyselná škola elektrotechnická

Plzenská 1, 080 47 Prešov
00161829
2020521811
Nemá
50-99 zamestnancov
25.02.1986
Stredné odborné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,04 mil. €
58,2 %
2020/2019