Moja zóna

Stredná priemyselná škola stavebná

Plzenská 10, 080 63 Prešov
00161837
2020521822
Nemá
25-49 zamestnancov
25.02.1986
Stredné odborné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
91,3 tis. €
-44,6 %
2020/2019