Moja zóna

Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra

Bolečkova 2, 950 50 Nitra
00161942
2021062527
Nemá
25-49 zamestnancov
25.02.1986
Stredné odborné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
445 tis. €
103,5 %
2020/2019