Moja zóna

Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany

Stromová 34, 921 01 Piešťany
00162019
2020530710
Nemá
100-149 zamestnancov
25.02.1986
Stredné odborné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
143 tis. €
-71,2 %
2020/2019
2,69 mil. €
-62,1 %
2020/2019