Moja zóna

Obchodná akadémia, Jesenského 259/6, Považská Bystrica

Jesenského 6, 017 44 Považská Bystrica
00162086
2020712309
Nemá
25-49 zamestnancov
24.07.1996
Stredné odborné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
132 tis. €
987,7 %
2020/2019