Moja zóna

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

F. Madvu 2, 971 29 Prievidza
00162094
2021143575
Nemá
25-49 zamestnancov
24.07.1996
Stredné odborné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
325 tis. €
-35,3 %
2020/2019