Moja zóna

Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia

K. Mikszátha 1, 979 80 Rimavská Sobota
00162108
2021292845
SK2021292845
25-49 zamestnancov
25.02.1986
Stredné odborné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
823 tis. €
-52,7 %
2020/2019