Moja zóna

Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice

Opatovská cesta 7, 040 01 Košice - mestská časť Vyšné Opátske
00162159
2021189764
Nemá
50-99 zamestnancov
01.10.1982
Stred.všeob.školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
210 tis. €
-82,7 %
2020/2019