Moja zóna

Obchodná akadémia

Volgogradská 3, 080 74 Prešov
00162183
2020517730
Nemá
25-49 zamestnancov
25.02.1986
Stredné odborné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
444 tis. €
61,8 %
2020/2019