Moja zóna

Obchodná akadémia

Daxnerova 88, 093 01 Vranov nad Topľou
00162230
2020628753
Nemá
20-24 zamestnancov
25.02.1986
Stredné odborné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
87,8 tis. €