Moja zóna

Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským - Vidékfejlesztési Szakközépiskola Námestie sv. Štefana 1533/3, Dun. Streda

Námestie sv. Štefana 3, 929 38 Dunajská Streda
00162329
2020365633
Nemá
50-99 zamestnancov
01.02.1986
Stredné odborné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
2,44 mil. €
-75 %
2020/2019